102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122

O jakich drzewach mówią dzieci? Wpisz właściwa nazwę drzewa przy imieniu każdego dziecka.

Rozwiązanie: