94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Tomek pojechał na kurs nurkowania połączony z badaniami organizmów żyjących w wodach jeziora. każdego dnia przygotował notatki w których opisywał swoje obserwacje.

Rozwiązanie: