81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96

W każdym zestawie wykreśl nazwę zwierzęcia, które nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór.

Rozwiązanie: