59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Wpisz w odpowiednich miejscach na schemacie podane nazwy warstw, które występują w lasach strefy umiarkowanej, oraz nazwy roślin charakterystycznych dla tych warstw. Na podstawie dodatkowych źródeł wiedzy dopisz po jednej nazwie rośliny we wszystkich warstwach lasu prócz najniższej.

Rozwiązanie: