33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Na ilustracji przedstawiającej jaskinię narysuj trzy stalaktyty, dwa stalagmity i jeden stalagnat. Wpisz w ramce nazwę źródła krasowego.

Rozwiązanie: