51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Zadanie 30. Torfowce to wyspecjalizowana grupa mchów. Ich gametofit jest pozbawiony chwytników – ma [...]

Rozwiązanie: