166 167 168 169 170 171 172 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

Zadanie 5.1. (0-1) Na podstawie wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu czosnaczka [...]

Rozwiązanie: