147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

17. Skóra rekina jest pokryta łuskami zaopatrzonymi w odstające ząbki. Ząbki te układają się w taki [...]

Rozwiązanie: