141 142 146 147 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

9. W stadium embrionalnym wszystkich kręgowców występują zawiązki łuków skrzelowych. U naj- niżej uo [...]

Rozwiązanie: