139 140 141 142 146 147 148 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

5. Rysunek przedstawia schemat budowy układu krwionośnego lancetnika. W układzie tym nie występuje s [...]

Rozwiązanie: