101 102 103 104 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

8. Na rysunkach przedstawiono trzy typy tkanki nabłonkowej. Zadanie 8.1. (0-1) Podaj nazwy prze [...]

Rozwiązanie: