6 7 8 10 11 13 14 15 16
Zadania i ich rozwiązania:


Zanotuj w formie kilku krótkich haseł najważniejsze idee przedstawione w tekście. Jak rozumiesz pojęcia “ społeczeństwo” “zbiorowość” "społeczność" “ wspólnota” “ więź społeczna” rola społeczna". Spróbuj wyjaśnić na przykładach, a następnie odszukaj ich definicję w słowniczku zamieszczonym na końcu podręcznika. Zaglądaj do niego jak najczęściej 

Rozwiązanie:
Zauważ, że między niektórymi ze wskazanych w poleceniu pojęć występują zależności np. wspólnota jest pewną, szczególną częścią zbiorowości. Uwzględnij to, formułując przykłady w definicjach. Unikniesz w ten sposób powtórzeń.
Pokaż więcej...

KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

CIVITAS

Autorzy

Alicja Pacewicz, Tomasz Merta

ISBN

978-83-896-2374-4