136 137 138 140 144 150 151

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 

Rozwiązanie: