23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Marek pływał pontonem po jeziorze Wietrzno, korzystając jedynie z siły wiatru.

Rozwiązanie: