18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40

Zaznacz znakiem X właściwości podanych substancji. Uwaga: Niektóre informacje pasują zarówno do gazów, jak i do cieczy oraz ciał stałych .

Rozwiązanie: