92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Rozpoznaj na zdjęciach poszczególne biegi rzeki, a następnie uzupełnij informacje. W przypadku roślin i zwierząt skorzystaj z propozycji w ramce.

Rozwiązanie: