Janina Wenko nauczyciel

Janina Wenko

Nauczyciel matematyki klas 4 - 8 Szkoły podstawowej Interesuje się statystyką i jej zastosowaniami w różnych dziedzinach życia, takich jak nauka, biznes czy polityka.

Janina Wenko posiada 2130 rozwiązanych zadań w naszym serwisie

Przedmioty, w których specjalizuje się nauczyciel:
Ostatnio zredagowane zadania przez tego nauczyciela