Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Usłyszysz dwukrotnie wywiad z gimnastykiem Marcelem. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (R – richtig), a które nie (F – falsch). 

Egzamin maturalny Język niemiecki. Poziom podstawowy 2021 Test diagnostyczny. Zadanie 1 strona 2

Rozwiązanie:
1.1. Marcel geht jeden Tag zum Turnen. F
Pokaż więcej...

Egzamin maturalny Język niemiecki. Poziom podstawowy 2021 Test diagnostyczny. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz