Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Ewy Kołodziejek. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

Egzamin maturalny Język polski. Poziom podstawowy 2021. Zadanie 1 strona 3

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny Język polski. Poziom podstawowy 2021. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz