3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Zadania i ich rozwiązania:


Sformułuj pozytywny i negatywny skutek postawy społecznej opisanej w tekście. 

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny. Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony 2021 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz