3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zadania i ich rozwiązania:


Podaj nazwy procesu społecznego i środowiska społecznego, których dotyczy tekst. 

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny. Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony 2019 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz