Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Corinną o jej pracy charytatywnej. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (R – richtig), a które nie (F – falsch). 

Egzamin maturalny Język niemiecki. Poziom podstawowy termin dodatkowy 2020. Zadanie 1 strona 2

Rozwiązanie:
1.1. Corinna wurde von ihrem Freund zur
Pokaż więcej...

Egzamin maturalny Język niemiecki. Poziom podstawowy termin dodatkowy 2020. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz