3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zadania i ich rozwiązania:


Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja (strona I barwnego materiału źródłowego). 

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1–4. 

Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie.

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny Geografia. Poziom rozszerzony 2020. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz