3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Zadania i ich rozwiązania:


Fragment źródła opisującego karierę Ameniego. 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz

Popularne zadania z tej książki

Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 22.2 strona 23


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 24.1 strona 24


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 10.2 strona 10


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 8.1 strona 9


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 9 strona 9


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 24.2 strona 25


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 12.2 strona 13


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 2.1 strona 3


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 1 strona 2


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 17.1 strona 17


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 6 strona 6


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 10.1 strona 10


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 14.2 strona 14


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 16 strona 16


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 7 strona 7