Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Fragment źródła opisującego karierę Ameniego. 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 Zadanie 1 strona 2

Rozwiązanie:
1. W przytoczonym tekście źródłowym zost
Pokaż więcej...

Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz

Popularne zadania z tej książki

Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 24.1 strona 24


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 22.1 strona 23


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 4.1 strona 5


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 12.1 strona 12


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 22.2 strona 23


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 2.2 strona 3


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 9 strona 9


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 10.1 strona 10


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 17.1 strona 17


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 15.1 strona 15


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 23 strona 23


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 21.3 strona 21


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 24.2 strona 25


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 14.2 strona 14


Egzamin maturalny Historia. Poziom rozszerzony. Test diagnostyczny marzec 2021 zadanie 6 strona 6