3 4 5 6 8 9 10 11
Zadania i ich rozwiązania:


Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z nastolatką interesującą się fotografowaniem. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False). 

Rozwiązanie:

Egzamin maturalny Język angielski. Poziom podstawowy 2018. Matura poprawkowa rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz