2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Orzeł z kartusza herbowego jednego z władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

Rozpoznaj władcę, dla którego wykonano kartusz herbowy. Odpowiedź uzasadnij. 

Rozwiązanie:
Inne książki z tej samej klasy:
Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Autorzy

ISBN

Rodzaj książki

Arkusz

Popularne zadania z tej książki