4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21

Tabela. Wskaźniki produkcji przemysłowej i szacunki bezrobocia w II Rzeczypospolitej w latach 1929–1935.

 Podaj nazwę zjawiska w gospodarce, którego dotyczy źródło statystyczne, oraz wyciągnij wniosek odnoszący się do relacji między danymi zapisanymi w tabeli. 

Rozwiązanie:
Inne książki z tej samej klasy:
Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Autorzy

ISBN

Rodzaj książki

Arkusz

Popularne zadania z tej książki