3 4 6 8

a) Z ostatniego akapitu tekstu wypisz wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Rozwiązanie:
Inne książki z tej samej klasy:
Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Autorzy

ISBN

Rodzaj książki

Arkusz