<
4 5 6 7 8 9

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Walerego Pisarka. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie:
Skuteczne słuchanie polega na korzystaniu tylko z wiarygodnych źródeł informacji....
Pokaż więcej...
Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

CKE

Autorzy

ISBN

Rodzaj książki

Arkusz