6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Zadania i ich rozwiązania:


Pomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 4, wynik tego działania pomnóż przez 5, a następnie otrzymaną liczbę pomnóż przez 0,1. Wykonaj te czynności dla kilku liczb. Uzasadnij, że to zadanie można przedstawić za pomocą poniższego diagramu, i wpisz brakującą liczbę.
Rozwiązanie:

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki

ISBN

978-83-021-8145-0

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń