Zadania i ich rozwiązania:


Rozwiązanie:

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019 rozwiązania
Książka w trakcie rozwiązywania!

Odpowiedni podręcznik to podstawa nauki każdego przedmiotu w szkole. Gdy chodzi o przedmioty ścisłe, takie jak matematyka czy fizyka, ich odpowiednie dobranie jest kwestią niezwykle istotną, szczególnie jak mowa o podręcznikach przeznaczonych do szkół ponadpodstawowych. Kwestia doboru odpowiedniego podręcznika należy do nauczyciela, mogą oni wybrać każdy spośród wszystkich dopuszczonych do nauczania przez Ministerstwo Edukacji. Ważne jednak jest, aby zapewnić uczniom możliwość korzystania z podręczników, które przekazują wiedzę w podobny sposób przez cały czas trwania szkoły. Dlatego zazwyczaj wybierają podręczniki tego samego wydawnictwa w kolejnych latach, uznając je za najlepiej przekazujące wiedzę. 

Do podręczników, które cieszą się bardzo dużym zaufaniem wśród nauczycieli zalicza się Matematyka 3. Zakres podstawowy wydawany przez wydawnictwo Nowa Era. Podręcznik został opracowany niezwykle starannie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych potrzeb uczniów, a przede wszystkim zgodnie z wymogami reformy z 2019 roku. Reforma ta spowodowała konieczność weryfikacji i ponownego napisania praktycznie wszystkich podręczników. Likwidacja gimnazjów, która była głównym celem tej reformy sprawiła, że uczniom zmniejszył się czas nauki o cały rok. O ile w przypadku uczniów dopiero rozpoczynających edukację nie stanowiło to problemu, o tyle jak chodzi o tych którzy w momencie wprowadzenia reformy byli w wyższych klasach, a przede wszystkim w końcowych klasach szkoły podstawowej konieczne było wprowadzenie nowych rozwiązań, które umożliwiły przerzucenie materiału z ostatniej klasy gimnazjum do szkoły ponadpodstawowej. To wymusiło opracowanie podręczników od nowa. Twórcy podręczników starali się wszystkie informacje podać w jak najbardziej przystępny i zrozumiały dla uczniów sposób.

Matematyka jest postrzegana jako przedmiot dość trudny, ponieważ wymaga zrozumienia kolejnych zagadnień. Sama nauka na pamięć wzorów czy formułek nie jest wystarczająca, ponieważ w wielu sytuacjach zachodzi konieczność ich modyfikacji w zależności od trudności zadania. Ponadto kolejne działy matematyki zazwyczaj wiążą się z kolejnymi, dlatego dobre przyswojenie wiedzy jest niezbędne. Matematyka ponadto jest niezbędna w wielu innych dziedzinach, i dlatego inne nauka innych przedmiotów w szkole jest z nią ściśle związana. 

Wystarczy spojrzeć na przykład na informatykę, która opiera się na działaniach matematycznych. Nauka kodowania czy wielu innych kwestii związanych z komputerami wymaga odpowiedniej wiedzy matematycznej, która w tym przypadku powinna być nawet nieco szersza. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że wiele przedmiotów w szkołach a ściślej mówiąc tok ich nauki jest dostosowany do tego, na jakim stopniu jest wiedza matematyczna uczniów. Nie dziwi więc fakt, że zespół autorski tworząc podręczniki przeznaczone dla uczniów po reformie 2019 miał przed sobą nie lada wyzwanie. 

W przypadku podręczników szkolnych bardzo duże znaczenie ma jego właściwe opracowanie pod każdym kątem, szczególnie zaś jak chodzi o kwestie graficzne i wizualne. O wiele łatwiej zwraca się uwagę na pewne wiadomości, jeśli zostaną one pokazane w bardzo wyraźny sposób. Dlatego odpowiednie zaprojektowane infografiki stanowią ważny element tego właśnie podręcznika. Obejmują one nie tylko bieżące, nowo nabywane wiadomości ale również przypomnienie tych, które uczniowie zdobyli wcześniej, a które są niezbędne do przyswojenia aktualnej wiedzy. Tego typu przypomnienia są niezwykle przydatne dla uczniów, gdyż nie muszą poszukiwać wzorów czy formułek matematycznych w swoich notatkach. Często zaś wystarczy jedynie spojrzenie na dany wzór, aby przypomnieć sobie wszystko co jest z nim związane i zasady jego stosowania. 

Infografiki stanowią również ważny element w sytuacji, gdy uczniowie zapoznają się z niektórymi działami, takimi jak na przykład wykonywanie działań na figurach. Pozwalają im one o wiele łatwiej opanować materiał i zapamiętać wzory oraz dane, które są w nich wykorzystywane. Bywa, że w przypadku rozwiązywania niektórych zagadnień również rozwiązanie można przedstawić w formie graficznej. Podręcznik zawiera wiele ćwiczeń, które umożliwiają w praktyczny sposób sprawdzić nabytą wiedzę i ja utrwalić. Wiele zadań po rozwiązaniu można sprawdzić pod kątem poprawności wyniku, bowiem prawidłowe odpowiedzi znajdują się na końcu podręcznika. 

Obecnie podręcznik Matematyka 3. Zakres podstawowy Nowa Era znajduje się w czołówce tych, które są wybierane przez nauczycieli jako najlepsze do nauki danego przedmiotu. Wskazują oni przede wszystkim na to, że jest opracowany w bardzo czytelnej formie co sprawia że żaden uczeń nie będzie miał problemu z odpowiednim przyswojeniem wiadomości. Na szczegółowe i odpowiednie tłumaczenie zagadnień zespół autorski położył bardzo duży nacisk, gdyż na tym etapie nauki uczniowie zmagają się z dość sporą ilością wiedzy na poziomie znacznie wyższym niż poziom szkoły podstawowej. 

Po każdej lekcji  i każdym poruszonym zagadnieniu uczniowie mają podane najważniejsze kwestie, na które muszą zwrócić uwagę lub informacje, które muszą zapamiętać. Takie skrótowe przedstawienie najważniejszych kwestii ma duże znaczenie, bowiem pomaga usystematyzować wiedzę i skuteczniej się uczyć. Podręcznik zawiera wiedzę z zakresu podstawowego, przeznaczony jest do wykorzystywania w technikach i w liceach w tych klasach, w których nie jest wymagana nauka matematyki w zakresie rozszerzonym. Z pewnością doskonałym uzupełnieniem nauki i pomocą w jej utrwalaniu może być zeszyt ćwiczeń, opracowany jednocześnie z podręcznikiem. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska

ISBN

978-83-267-4203-3

Popularne zadania z tej książki