Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Obliczmy różnicę liczb 91 i 56.

Matematyka wokół nas 4 Zadanie Przykład 1 strona 10

Rozwiązanie:
Zadanie zostało już rozwiązane w treści
Pokaż więcej...

Matematyka wokół nas 4 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Helena Lewicka, Joanna Lewicka

ISBN

978-83-021-6826-0

Rodzaj książki

Zbiór zadań