Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


O punktach A, B, C Wiemy, że . Czy te punkty leżą na jednej prostej?
Rozwiązanie:

Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Cześć 2 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

OPERON

Autorzy

Henryk Pawłowski, Joanna Karłowska-Pik, Bartosz Szumny

ISBN

978-83-663-6589-6