8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Zadania i ich rozwiązania:


Wyszukaj w internecie nazwiska Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju logiki matematycznej.
Rozwiązanie:

Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Podkowa

Autorzy

Małgorzata Krawczyk, Alicja Cewa

ISBN

978-83-651-2081-6

Popularne zadania z tej książki

Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt d) strona 209


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt a) strona 133


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt d) strona 84


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt c) strona 152


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt d) strona 251


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt d) strona 158


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt f) strona 336


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt b) strona 244


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt a) strona 280


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Zadanie 7 strona 299


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Zadanie 8.4 strona 174


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt g) strona 84


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt c) strona 333


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt c) strona 92


Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie Podpunkt c) strona 79