82 83 84 85 90 92 93 96 97 98 99 100 101 102

rozwiąż jedno dowolnie wybrane równanie. Sprawdź, czy liczba, która jest jego rozwiązaniem, spełnia również pozostałe równania.

A 1-2x+3-4x+5=-9

B (x-1)^3 =2x+2

C 2x-4+x=4x-7

Rozwiązanie: