69 70 71 76 77 79 82 83 84 85

Które z liczb: 4, 10, 100 są rozwiązaniami równania 

 

Rozwiązanie: