69 70 71 76 77 79 82 83 84 85

Sprawdź, czy liczba 5 jest rozwiązaniem równania 2x-3=x+2. Zapisz sprawdzenie

Rozwiązanie: