66 69 70 71 76 78 79 82 83 84 85

Wśród poniższych równań są: równanie, które ma jedno rozwiązanie, równanie, które nie ma rozwiązań i równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań. Które to równania?

I (x-2)(x+2)=x^2-4

II x-9=x+3

III (x-3)(x+5)=0

Rozwiązanie: