65 66 69 70 71 77 78 79 82 83 84 85

Każda z liczb: 1, 2, 3, 4, 5 jest rozwiązaniem jednego z poniższych równań. Sprawdź którego. Uporządkuj równania tak, aby rozwiązaniem pierwszego była liczba 1, drugiego - liczba 2 itd. Litery odpowiadające równaniom utworzą hasło.

T (5+x)·3=18

O x·x-x=3·x

B 5·x=15

R x+10=15

A (x-2)·(x+5)=0

Rozwiązanie: