65 66 69 70 71 77 78 79 82 83 84 85

Wykonaj polecenia. Jeśli poprawnie rozwiążesz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na kolejny poziom.

poziom A Sprawdź, czy liczba podana obok równania jest jego rozwiązaniem.

a) 2x+7=11; 3 

Rozwiązanie: