52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 69 70 71

W trójkącie ABC znamy długości boków 

B+BC=5cm

BC+CA=6cm

CA+AB=5cm

a) Oblicz obwód tego trójkąta

b) oblicz długości jego boków

c) Czy ten trójkąt jest równoboczny czy równoramienny?

Rozwiązanie: