52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 69 70

Przerysuj figurę na kartkę w kratkę i oblicz jej pole

 

Rozwiązanie: