47 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 69

trójkąt ABC

kwadrat EFGH

trapez IJKL

równoległobok MNOP

Rozwiązanie: