46 47 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Podaj miary katów oznaczonych literami greckimi.

Rozwiązanie: