45 46 47 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Przerysuj do zeszytu trójkąt przedstawiony na rysunku obok, a następnie oblicz jego pole.

Rozwiązanie: