43 44 45 46 47 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Na kratce przedstawiono różne wielokąty

a) Nazwij każdy z wielokątów

b) Które z nich mają oś symetrii?

c) Które z nich mają dokładnie jedną oś symetrii?

d) Które z tych wielokątów mają dokładnie dwie osie symetrii? Jak położone są te osie względem siebie?

e) Które z figur mają więcej niż dwie osie symetrii?  Ile jest tych osi?

Rozwiązanie: