43 44 45 46 47 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Oblicz pola figur przedstawionych na rysunku.

Rozwiązanie: