26 27 28 29 30 31 37 38 39 43 44 45 46 47

Która z poniższych figur jest 

a) równoległobokiem

b) kwadratem

c) trapezem

Rozwiązanie: