20 26 27 28 29 30 36 37 38 39

Trapez musi mieć jedną parę boków równoległych

W MATEMATYCE NIE MA DROGI SPEC

Równoległoboki muszą mieć dwie pary boków równoległych

JALNIE DLA 

trapezami BĘDA FIGURTY NIE MAJĄCE BOKÓW RÓWNOLEGŁYCH

KRÓLÓW

HASŁO: W MATEMATYCE NIE MA DROGI SPECJALNIE DLA KRÓLÓW

Rozwiązanie: