18 19 20 26 27 28 30 31 36 37 38 39

narysuj dowolny odcinek i podziel go konstrukcyjnie na dwa równe odcinki.

Rozwiązanie: